Til nyhetsmedier kan jeg tilby dokumentasjon av større eller små hendelser. Det kan også være seg nyhetssaker knyttet til byggeprosjekter, naturskader, eller sportslige arrangementer.
Dronefoto/video er et sterkt virkemiddel som gir et unikt perspektiv og er et godt supplement til ordinært bakkefoto i nyhetsbildet.
​​​​​​​På generell basis tilbyr jeg sats etter timetall for mediehus. I noen tilfeller vil det være aktuelt å forhandle totalpris etter avtale.
I mange tilfeller kan det tilrettelegges for levering av bildematerialet fra location.
Som oppdragsgiver vil dere oppnå bruksrett for publisering av utlevert bildemateriale, men ikke videresalg (utover i egen avis/platform).
Operatør-tillatelse
Jeg har vært registrert operatør siden 2016. Alle operasjoner vil foregå i henhold til Åpen Kategori  etter A1, A2 og A3 bestemmelser. 
Det foreligger nødvendig pålagt forsikring som dekker eventuell skade på tredjepart.

Dronevirksomheten har samarbeidsavtale med øvrige stand-in dronefotografer. Dette vil ikke koste oppdragsgiver ytterligere, med mindre supplementerende dronefotografering avtales grunnet eks. geografisk omfang.
Oppdragsgiver informeres om stand-in eller tilleggsfotograf benyttes.
Kjekt å vite
Oppdrag nært flyplasser:
Det er et generelt forbud mot å fly innenfor 5km sonen rundt Lufthavner i Norge. Jeg har god erfaring i samhandling med flytrafikktjenester, og er prekvalifisert for flyging innenfor 5km sonen ved Tromsø Lufthavn (godkjennelse gis før hver flyging).
Verneområder og militære områder:
Det vil ikke gjøres forsøk om å innhente dispensasjon eller tillatelse til å fly i milære områder, eller naturvernområder som ikke tillater droneflyging eller har restriksjoner knyttet til støy.
Luftfoto i områder med pågående innsats fra nødetater:
Det er ikke tillatt å fly drone i områder med pågående innsats fra nødetater, uten tillatelse fra stedlig-leder. Dette kan være ulykker, brann i bygg eller SAR.
Oppdrag vil kunne gjennomføres dersom oppdragsgiver kan vise til individuelt godkjent aksept om luftfoto fra stedlig-leder. Dronepilot vil også behøve å verifisere dette før flyging starter.
Leveranse:
Resultater og datamengde vil avhenge av faktorer som vær, sikt, beliggenhet, kompleksitet i oppdraget, og eventuell gitt flytid fra flygeledelse.
Responstid:
Det foretrekkes at oppdragsforespørselen mottas minimum 2 dager før aktuell start. Ved umiddelbart behov (<2 timer) vil det legges til et "utrykningsgebyr"  på 1500 kr.
Submit
Thank you!
Back to Top