Jeg har god erfaring med samarbeidsavtaler med bakke-fotografer, og ser nå også behovet for å skape tilsvarende samarbeid med dronefotografer.
Foretaket behandler sporadisk dronebaserte fotooppdrag årlig. I perioder er hyppigheten mellom oppdragene så stor at kapasiteten ikke strekker til, eller oppdragene så store at flere droner er relevant.
Jeg har store forventninger til kvaliteten som presenteres for kunden. I tillegg til at samarbeidspartnere fremstår profesjonell eksternt og internt. Øvrige kvalifikasjonskrav:
- A1/A3 eksamen fra Luftfartstilsynet
- Egen påkrevd forsikring som dekker skade på tredjepart
- Egen drone
- Kan fakturere
- Kan redigere/overføre råfiler

Oppdragene gjennomføres i regi av, og eies av Dreyer Media - Markus Kristoffer Dreyer, på pilotenes egen operasjonstillatelse. Bildemateriale vil krediteres Foto: NAVN / DreyerMedia - MKD.
Lønn etter oppdragsindividuell avtale.
Submit
Thank you!
Back to Top